Πνεύμα και οξύμωρα!

Η δραχμή να επιστρέψει στην Ελλάδα και το φράγκο να επιστρέψει στην Γαλλία!

Κάθε πρώτη Απριλίου θέτει η Μέρκελ σε διαπραγμάτευση την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των μάρκων!

Δίνουμε μαζί την απάντηση:

– Η δραχμή να επιστρέψει στην Ελλάδα

– το φράγκο να επιστρέψει στην Γαλλία και το μάρκο στην Γερμανία και την Μέρκελ!

Όλοι μαζί μπορούμε!

Ο καταποντισμός της Κυπριακής λίρας απεικονίζεται από το αμελητέο συγκριτικό γεγονός!

«- Αναγγέλει ο Σημίτης την κυκλοφορία πανευρωπαϊκού νομίσματος και Παγκύπριες εκπτώσεις της Κυπριακής λίρας επί τοις εκατό!»

Η δραχμή να επιστρέψει στην Ελλάδα

– το φράγκο να επιστρέψει στην Γαλλία και το μάρκο στην Γερμανία και την Μέρκελ!

Όλοι χωράμε πάνω στην Κύπρο!

Συσσωρευμένες οι αγορές που συντελέστηκαν σε μια εβδομάδα με το εθνικό μας νόμισμα!

  • Συμπεριλαμβάνοντας τον ΦΠΑ και αέρια φυσικά σώματα!