Grexit για την έκδοση εθνικού νομίσματος

To Grexit συνιστά επιτακτική ανάγκη για κάθε ευρωπαϊκό λαό που στερείται του εθνικού νομίσματος και έκδοσης των χρημάτων από το κράτος όσο διατελεί από τα πρόσωπα διοικώντας αξιοκρατικά για το αξίωμά τους και την θέση τους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Π.Ο.Υ. ο οποίος συμμετείχε μονομερώς με την κρατική διακυβέρνηση από τα Ηνωμένα Έθνη διαθλώντας την σύγκριση του αξιώματος του γενικού γραμματέα από το μη αιρετό αξίωμα από τις χώρες των οποίων κρατών-μελών τους επηρέασε την πολιτική τους πορεία.

Το Grexit κατόρθωνε να αποκαταστήσει την έκδοση χρημάτων από το κράτος και όχι από τα μεμονωμένα άτομα ως επαρκή προϋπόθεση έχοντας δυσπρόσιτη αλλά εφικτή την αποδέσμευση της Ελλάδας περεταίρω και από την Ε.Ε. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχοντας επινοήσει τον πιο χρήσιμο όρο υπάρχοντας από το Brexit το διέθεσε στην ανεξαρτησία των Ευρωπαϊκών λαών από τις δεσμευτικές ενέργειες της συμμετοχής των κρατών στην Ε.Ε. η οποία διαχωρίζεται και από την συμμετοχή των πολιτών αναλύοντας την εξάρτησή τους από τα υλικά φυσικά σώματα και τα αντικείμενα των χρημάτων ως το εναπομένον εμπόδιο το οποίο ανθίσταται στην κυριολεκτική τους ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια κράτους και της χώρας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει έντονους οικονομικούς δεσμούς εξάρτησης τείνοντας προς τον τρίτο κόσμο από την περιοχή της Ευρώπης οι οποίοι δεν την ευνοούν πάντα επίσης όποτε δεν δικαιώνονται. Η

  1. Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάρεως και η
  2. παρέμβαση με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

αποτελούν τα παραδείγματα επεμβάσεων υπάρχοντας διάσπαρτα από την Ε.Ε. στην πολιτική και την διακυβέρνηση πολλών άλλων κρατών-μελών από τις κυβερνήσεις τους όπως είναι η

  • Ιρλανδία και η
  • Πολωνία
  • και η γειτονική Ιταλία

όταν εκπροσωπώντας ουδέτερα οικονομικά συμφέροντα χωρίς τον εθνικό τους χαρακτήρα δεν προσλαμβάνονται οικειοθελώς για την λειτουργικότητά τους χωρίς να εκφράζουν αυτούς που θα τα εφαρμόσουν τους οποίους αφορούν και πρέπει κυρίως να εκπροσωπούν.

  1. Η Δημοκρατία Ιρλανδίας δεν χρέωσε ούτε φορολόγησε την Apple Computer Inc. η οποία κλήθηκε να δωρίσει τα χρήματά της και το εισόδημα για τους νόμους και για όρους οι οποίοι δεν συγκοινωνούν με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις υπάρχοντας από κοινοτικές οδηγίες.
  2. Η Πολωνία δέχτηκε παρεμβάσεις και διαφωνία από την αντίθεση της Ε.Ε. στην επιχορήγηση των δικαστικών εξουσιών και διεύρυνσης και από της συρρίκνωσής τους και της οριοθέτησης χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν νόμιμη πρόσβαση στο κράτος στην πολιτική και την διοικητική διακυβέρνηση των κρατών τα οποία δεν υποκαθιστούν από τα οποία αποτελούνται όταν θα ασκηθεί κατά κεφαλήν των πολιτών για την αυτοκυριαρχία των ατόμων.
  3. Η Ιταλία δέχτηκε παρεμβάσεις για την εξωτερική πολιτική της Ιταλικής κυβέρνησης όπως δέχτηκε και η Google η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. σχετικά με νόμων χωρών όπου δραστηριοποιείται. Η αρμοδιότητα κρίνοντάς τα όλα ως άνω εξέλιπε από την ευθύνη την οποία εκπροσωπούν οι τελεστές από τους φορείς.

Η Βιομηχανία Ζαχάρεως «δεν πέτυχε» μετά τις ρυθμίσεις που υπήρξαν σχετικές και ο καπνός έπεσε το 2006 σε ένα πέμπτο της ελληνικής σοδειάς από την πρώτη βιομηχανία μεταποίησης λόγω της κινητοποίησης της αντίδρασης στο πρόβλημα το οποίο και εξαρθρώθηκε από της αιτίας και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κρίθηκαν ανταγωνιστικά μονοπωλιακών όρων συνιστώντας πρακτικά προβλήματα από το μέτρο σύγκρισης διαφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου με την Τουρκία και την Ιταλία όσο την γειτονική περιφέρεια και κάθε στόλο βγαίνοντας πρώτος, δεύτερος ή τρίτος όπου ο ανταγωνισμός δεν ισχύει για την ναυσιπλοΐα.

Το Grexit είναι απαραίτητο περισσότερο από την αδράνεια και την δραστήρια εξάρτηση κάθε κράτους-μέλους που συμμορφώνεται ανεξάρτητα εξαρτώντας όσα διαδραματίζονται από κοινούς παρονομαστές ένας εκ των οποίων παρ’ ολίγον να γίνει το μηδέν από το τίποτα των καταργημένων χρημάτων και την μονάδα μετρώντας κάθε ατόμου ο παρονομαστής που ευσταθεί την ύπαρξη των ευρών.

Αυτοί χαρακτηρίζουν ακραίους παραλογισμούς από άτοπα τους οποίους δεν απαιτείται να πληροφορηθεί ο αρμόδιος επίτροπος από τον γράφοντα χωρίς την σχολική εκπαίδευσή του από όπου αυτή προέρχεται και όχι εκεί που επενεργεί και επιδρά σε δημόσια προβλήματα και σε κοινό σκοπό.

Η περιγραφή του αποτελέσματος των ενεργειών κείμενων από τον προϋπάρχοντα νόμο της λογικής με την εκφορά λογικά ανοικοδομημένου λόγου κάθε γλώσσας τον αθετεί την υποβολή στην ανάγκη του. Ο πολλαπλασιασμός του χρήματος με την προσαύξησή του ενδείκνυται της άπληστης προσέγγισης στην θέση επίλυσης υπαρκτού προβλήματος το οποίο δεν αποτέλεσε.

Θύματα ρήξης αυτοτέλειας του κράτους συνιστώντας την ανεξαρτησία του από τον όρο της ελευθερίας των πολιτών επιτάσσουν επανέκδοση του χρήματος το οποίο κατέχεται ιδιόκτητα από τον λαό για τους πολίτες επίσης και από καταναλωτές για τους εργαζόμενους σύμφωνα και όχι χωρίς την απόφαση των προγόνων τους για την επινόησή του από τους ανθρώπους.

Η Καγκελάριος Μέρκελ και το αρχαίο γνωμικό «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος»!

Το μέσο συναλλαγής υποτάσσει τις ανάγκες στην εργασία τους όταν το € υπηρετώντας τους την συναλλαγή κατά προτεραιότητα και τον δεύτερο λόγο την εργασιακή ανταπόδοση και ανταμοιβή της εργασίας οριοθετώντας το εργασιακό κίνητρό της. Καταμετρά το πολυτιμότερο στοιχείο των Ωκεανών της θάλασσας Γης μαδιάμ συνιστώντας το Χαβιάρι για συμβατική οριοθέτηση της αξίας καθενός των Ευρών.

Είναι γνωστό ότι βρέθηκε ορυκτός χρυσός ακόμα τον πλούτο στην Χαλκιδική Βορείως του Αγίου Όρους Άθωνα υπάρχοντας στην Ευρώπη όπως επιφαίνεται από το γνωστό κατά προτεραιότητα για την ανθρώπινη δραστηριότητα διαθέτοντάς του την ανάγκη και την χρήση του όπως δεν αξιοποιήθηκε ενταύθα με την σύγκριση με το εξωτερικό της χώρας μας καθεμιάς από άλλων των οποίων παρήγαγε τα κοσμήματα αποτελώντας τμηματικά τον εθνικό πλούτο. Εκείνο υπήρξε κύριο πρόβλημα των ανάλογων περιβαλλοντολογικών κινητοποιήσεων παραβλέποντας τον εθνικό πλουτισμό όπως αφομοιώνεται με την δυσμενή οικονομική θέση από την κατάσταση της χρεωκοπίας.

Κατά τα άλλα η Ομοσπονδιακή Γερμανία προσπερνά τα έξοδα από τον πόλεμο και την κατοχή του ’40 χωρίς να το αποδέχεται έχοντας άδειες τσέπες από Γερμανικά Μάρκα φερόμενα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται κάτω από παρόμοιες συνθήκες με άδεια χέρια. Η Καγκελάριος Μέρκελ και το αρχαίο γνωμικό «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος»!

Και στις δύο περιπτώσεις η σημερινή σποραδική αποσύνθεση του ανθρώπινου πολιτισμού συνιστά απαγορευτικό παράγοντα για την αυταπόδειξή του από τους κατόχους και την άσκησή του υπό την θρασύτατη ανακατάληψη από αγνόμωνες άπειρων και αδαείς και τους αυθάδεις προς τιμήν των προκατόχων τους.

Ἀπαντῆστε

Παρακαλοῦμε συνδεθῆτε καὶ χρησιμοποιῆστε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεθόδους γιὰ νὰ ἀναρτήσετε τὸ σχόλιό σας:

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...