Παράβαση του συντάγματος και επιστημονικής δεοντολογίας προέκυψε σε ανάγκη εμβολιασμού

Το κόμμα Ελληνικού Λαϊκού Συνδέσμου διαφώτισε σε εκστρατεία την οποία διενήργησε με τους ψηφοφόρους του και υποστηρικτές την επίσημα συνταγματική και επιστημονικά δεοντολογική άποψη όπως αυτή συμπεραίνεται από την ανάγκη πλήρους εμβολιασμού των πολιτών κατά της ζωοοντικής νόσου του κοροναϊού ο οποίος διασπείρονταν από τις διατροφικές συνήθειες υπάρχοντας πρόσφατα στην Κίνα συμπεριλαμβάνοντας την πόση κατοικίδιων και άλλων άπεπτων ζώων από τον άνθρωπο.

Σε εγκύκλιο διακήρυξη μηνύματος το κόμμα Ελληνικός Λαϊκός Σύνδεσμος αποκαλύπτει ότι ο εξαναγκασμός υποχρεωτικού εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έκτακτης ανάγκης επέρχεται σε άμεση αντίκρουση με θεμελιώδεις αρχές και διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και ιατρικής επιστημονικής δεοντολογίας περί διαμυούμενης συναίνεσης των υποκείμενων και τήρησης της αξιοπρέπειάς τους έναντι βιολογικών και ιατρικών πράξεων τις οποίες αφορούν για την συναίνεσή τους και την προσυμφωνημένη διεξαγωγή.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «Οι γιατροί και άλλα άτομα ή φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, έχουν κοινή ευθύνη να αναγνωρίζουν και να διατηρούν αυτά τα δικαιώματα. Κάθε φορά που η νομοθεσία, η κυβερνητική δράση ή οποιαδήποτε άλλη διοίκηση ή ίδρυμα αρνείται αυτά τα δικαιώματα στους ασθενείς οι γιατροί πρέπει να αναζητήσουν τα κατάλληλα μέσα για να τους εξασφαλίσουν ή να τα αποκαταστήσουν» αναφερόμενος πως «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς είναι οι ακόλουθες:
α) Να παρέχεται, μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση.
β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.
γ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφ’ όσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ασθενή, και ιδίως εκείνου του ασθενή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης αυτής.
δ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη, να καλύπτει δε πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά τον χρόνο της εκτέλεσής της.»

και όπως η ίδια διαδικασία αφορά το περιεχόμενο κατά το οποίο «οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του N. 3418/2005 είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες» και «η εθελοντική ενημερωμένη συναίνεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως ουσιώδης» (Τhe voluntary informed consent of the Human Subject is absolutely essential) και ότι «…σε καμία περίπτωση, ούτε υπό την επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας, μπορεί να παραβιαστεί η Συνταγματική βάση της προστασίας της προσωπικότητας η οποία αποτελεί την βάση και για όλα τα λοιπά θεμελιώδη δικαιώματα…» σύμφωνα με την πρώτη γυναίκα υπηρεσιακή πρωθυπουργό κ. Βασιλική Θάνου.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης την 21-η Ιανουαρίου 2021 αποφάνθηκε ότι «Οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πρέπει να υποστεί πίεση με πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα μέσα, προκειμένου να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί. Κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις επειδή δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία του ή διότι δεν θέλει να εμβολιαστεί» και αποφάσισε για το «Πιστοποιητικό Εμβολιασμού» πως: 7.5.2. Χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού μόνο για τους εξής καθορισμένους σκοπούς: α) παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, β) των πιθανών παρενεργειών και  γ) των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Δηλώσεις Καθηγητού Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics (LSE) κυρίου Ηλία Μόσιαλου: «Τα εμβόλια προστατεύουν εμάς, δεν γνωρίζουμε αν εμποδίζουν την διασπορά της νόσου»… «Ενώ έχουμε προστατευτεί, μπορεί να μεταδίδουμε τον κορωνοϊό στους διπλανούς μας, οι οποίοι είναι στις ευπαθείς ομάδες».

Η κομματική διακήρυξη σε μορφή δήλωσης γνωστοποίησης όσων συμφωνούν με τα περιεχόμενα αναφέρει ότι το εμβόλιο συνήθως είναι επιρρεπές στην προξένηση μιας από των παρακάτω νόσων:

 1. Σύνδρομο Guillain- Barré
 2. Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα
 3. Εγκάρσια μυελίτιδα
 4. Εγκεφαλίτιδα –μυελίτιδα- μηνιγγοεγεφαλίτιδα- μηνιγγίτιδα- εγκεφαλοπάθεια
 5. Σπασμοί-επιληπτικές κρίσεις
 6. Εγκεφαλικό
 7. Ναρκοληψία και καταπληξία
 8. Αναφυλαξία
 9. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 10. Μυοκαρδίτιδα-περικαρδίτιδα
 11. Αυτοάνοση ασθένεια
  1. Θάνατο
 12. Επιπλοκές εγκυμοσύνης και γέννησης
 13. Άλλες οξείες απομυελινωτικές ασθένειες
 14. Μη αναφυλακτικές αλλεργικές αντιδράσεις
 15. Θρομβοπενία
 16. Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
 17. Φλεβικό θρομβοεμβολισμό
 18. Αρθρίτιδα και αρθραλγία-πόνο στις αρθρώσεις
 19. Νόσος Kawasaki
 20. Φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων στα παιδιά
  1. Ενίσχυση νόσου λόγω εμβολίου 

Κατά το άρθρο 1§1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/28-11- 2005), που ως ιατρική πράξη ορίζει «εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου».

Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί συμπεραίνοντας αναιρούν το υπέρτατο αξίωμα «η βούληση του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος» (voluntas aegroti suprema lex»), που ως ηθική επιταγή χαρακτηρίζει το σύνολο των ιατρικών πράξεων και καθορίζει τα θεμιτά όρια της ιατρικής παρέμβασης στην ζωή και στην υγεία του ανθρώπου.

Μιὰ σκέψη πάνω στὸ “Παράβαση του συντάγματος και επιστημονικής δεοντολογίας προέκυψε σε ανάγκη εμβολιασμού

Ἀπαντῆστε

Παρακαλοῦμε συνδεθῆτε καὶ χρησιμοποιῆστε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεθόδους γιὰ νὰ ἀναρτήσετε τὸ σχόλιό σας:

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...