Πώς λειτουργεί η απαγόρευση του καπνίσματος για να ρυθμίσει τον δημόσιο βίο;

Ας εξετάσουμε σε τι αποσκοπεί η αντικαπνιστική νομοθεσία την οποία προάγουν εξωγενείς παράγοντες κάθε κράτους που την επιβάλλει στους πολίτες. Η αντικαπνιστική εκστρατεία διαβρώνει τις απόψεις του κράτους για τους πολίτες του έχοντας επηρεάσει τις αποφάσεις και τη δουλειά του καθώς και τον ρόλο του που διενεργείται στην κοινωνία. Εξαπλώθηκε δε από την Ιρλανδία και την Νέα Ζηλανδία μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμη και από το 2004 στον υπόλοιπο κόσμο σαν μια διακρατική επιδημία την οποία χαρακτήρισε ότι αποτέλεσε το αντικείμενο της ενασχόλησής της ως το κάπνισμα.

Η νομοθετική απαγόρευση του καπνίσματος είναι μια πράξη του επιτιθέτη της ιδιότητας του και μια πράξη απόκτησης τιμής από ένα άτομο ή ιδιότητας από αυτό το άτομο που αποκτά αυτήν την τιμή λόγω της ιδιότητας του όπως ανέκτησε.

Η ανάκτηση μιας τιμής ή αντίστοιχης ιδιότητας από ένα άτομο όπως το να συγκρίνεται από την θέση του καπνίζοντας μπορεί να απονεμηθεί δικαιοσύνη σε αυτό το άτομο μόνο από το δικαστικό σώμα και όχι από τον ίδιο τον νόμο. Με αυτή την έννοια, οι απαγορεύσεις του καπνίσματος απονέμουν δικαιοσύνη στα άτομα χρησιμοποιώντας το νόμο στη θέση που κρίνονται μεταξύ τους ή από έναν αντικειμενικό παρατηρητή.

Αυτό με τη σειρά του εφαρμόζεται σε αναγνωρισμένα άτομα που ταυτοποιούνται εντός του νόμου, επειδή όλοι οι πολίτες μιας χώρας και όλοι οι καπνιστές από τη χώρα αυτή πληρούν δύο ξεχωριστά κριτήρια που προσδιορίζουν την εν λόγω ομάδα μέλος προς μέλος και είναι η δεύτερη αρχή ότι παραβιάζεται από την απαγόρευση του καπνίσματος και άλλη νομοθεσία κατά του καπνίσματος. Αυτές οι δύο αρχές που παραβιάστηκαν χρησιμοποιείται για την απονομή δικαιοσύνης σε αυτούς τους ανθρώπους λόγω του ίδιου του νόμου πριν από τη δραστηριοποίησή τους. Κατά παραβάσεις και αγνόηση αρχών από τις οποίες ανταποδίδεται ο χαρακτήρας κοινής ωφέλειας του επαγγέλματος του καπνοβιομήχανου.

Μόλις ο χαρακτήρας κοινής ωφέλειας του επαγγέλματος του καπνοβιομήχανου που ενεργεί με γνώμονα το κοινωφελές προταίρημα στην εργασία του του ανταποδοθεί νομοθετικά, οι υπόλοιποι ενημερώνονται τι να κάνουν αντί να αποφασίσουν οι ίδιοι για αυτό όταν η απαγόρευση του καπνίσματος παραβιάζει μια άλλη σημαντική αρχή που δεν τηρείται : αυτό της μη πρόβλεψης των θετικών ενεργειών μας με ακρίβεια από το νόμο αντί της έλλειψης ή της απουσίας τους. Επειδή ο νόμος σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να σας πει τι να μην κάνετε αλλά όχι ακριβώς τι να κάνετε ή πώς. Η διαδρομή για να βρεθείτε σε εξωτερικούς χώρους από το να βρίσκεστε κάτω από την δημόσια στέγη καθοδηγεί τις ενέργειές μας με τη χρήση του νόμου και δεν επιτρέπεται να συμβαίνει ακριβώς όπως το να είμαστε στην πράξη του επιτιθέτη της ιδιότητας του ή να απονέμουμε δικαιοσύνη σε άτομα άμεσα από τον νόμο ή να καθορίζουμε ποιον επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Αυτό στη συνέχεια επιβάλλεται από τις αρχές από μια θετική ενέργεια και μετράει ως δοσμένη οδηγία προς τους θιγόμενους ή τους ενδιαφερόμενους. Μέχρι τότε, η νομοθεσία έχει καταδικάσει το επάγγελμα της καπνοβιομηχανίας λόγω του είδους της συμμετοχής της σε αυτή την δηλωμένη κοινωνική δραστηριότητα και ανταποδίδει όσους δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για άλλους που πέθαναν από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Είναι πιο ξεκάθαρο ότι είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που προέρχονται από την ενηλικίωσή τους και η υπόλοιπη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου της καπνοβιομηχανίας που μοιράζεται αυτή την ευθύνη μαζί τους αντί να την έχει μόνη της.

Ωστόσο, αυτός ο νόμος σε εκείνες τις χώρες που εισάγει την απαγόρευση του καπνίσματος στον υπόλοιπο κόσμο προς μίμηση, δηλαδή την Ιρλανδία και την Νέα Ζηλανδία (από το 2004) και στη συνέχεια την Μεγάλη Βρετανία (από το 2007 και στην Σκωτία το 2006), δεν έχει τηρήσει τις αρχές που διέπουν τη σύνταξη και τους περιορισμούς του που περιλαμβάνουν το ανώτατο συνταγματικό κείμενο κάθε χώρας που διασφαλίζει την ελευθερία του λαού της.

Ἀπαντῆστε

Παρακαλοῦμε συνδεθῆτε καὶ χρησιμοποιῆστε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεθόδους γιὰ νὰ ἀναρτήσετε τὸ σχόλιό σας:

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...