Ελλάδα και Κύπρος, με Ιταλία και Βουλγαρία, δεν συμμερίζονται την Ευρωπαϊκή απαγόρευση Στέλλας Κυριακίδου για τον αρωματικό καπνό θέρμανσης

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής την οποία συνέλαβε η επίτροπος υγείας Στέλλα Κυριακίδου για να απαγορευτούν τα αρώματα των ράβδων καπνού θέρμανσης και να κυκλοφορούν μόνο με αρώματα αληθινού καπνού δεν συνάντησε καμία διαφωνία από το Συμβούλιο της Ευρώπης ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τις 29 Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να καταστεί κοινοτική νομοθεσία.

Η δήλωση αξιοπιστίας της κομισιόν θα ισχύσει από τις 23 Νοεμβρίου 2022 και τα κράτη μέλη αναμένονται να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους με την οδηγία της Ευρώπης μέχρι τις 23 Ιουλίου του 2023.

Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, και την Βουλγαρία και την Ιταλία δεν θα εφαρμόσουν την κοινοτική οδηγία από δήλωση αξιοπιστίας αξιώνοντας ότι δεν ευθυγραμμίζει την υπάρχουσα κοινοτική οδηγία περί καπνικών προϊόντων του 2014 ορίζοντας τον καπνό θέρμανσης ως ξεχωριστή κατηγορία προϊόντος καπνού και ότι για αυτό χρειάζεται να εγκριθεί από το νομοθετικό σώμα με δημοκρατικές διαδικασίες.

Η χώρα μας και η Κύπρος απέστειλαν την παρακάτω δήλωση από κοινού με την Ιταλία και την Βουλγαρία προς την ευρωπαϊκή επιτροπή.

« Η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν ότι η δήλωση αξιοπιστίας που προτείνει η Επιτροπή έχει βαθύ αντίκτυπο στην πειθαρχία των προϊόντων θέρμανσης καπνού. »

« Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τόσο περίπλοκη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση θα μπορούσε να εισαχθεί μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Με την επιφύλαξη της αξιολόγησής μας σχετικά με τις ουσιαστικές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής, η νέα πειθαρχία που προκύπτει από τη δήλωση αξιοπιστίας, κατά την άποψή μας, υπερβαίνει την εξουσιοδότηση που της έχει ανατεθεί βάσει της οδηγίας 2014/40/ΕΕ και περιλαμβάνει ουσιώδη στοιχεία που προορίζονται αποκλειστικά για τους ευρωπαίους νομοθέτες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθεί στη συνήθη διαδικασία νομοθετικής επανεξέτασης. Ειδικότερα, η Επιτροπή, εισάγοντας ορισμό των «προϊόντων θέρμανσης καπνού» στη δήλωση αξιοπιστίας (βλ. άρθρο 1 που τροποποιεί το άρθρο 7 παράγραφος 12 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ ώστε να εισαχθεί ο εν λόγω ορισμός σε δεύτερο εδάφιο), υπερβαίνει, κατά τη γνώμη μας, τα όρια των εξουσιών εξουσιοδότησης που της ανατίθενται από την οδηγία 2014/40/ΕΕ (άρθρα 7,  παράγραφοι 12 και 11, παράγραφος 6 αντιστοίχως). »

« Επιπλέον, δεδομένου του πεδίου εφαρμογής και του φόρτου των υποχρεώσεων που θεσπίζονται για τις αρχές, θεωρούμε μη ρεαλιστικά τα χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και τις μεταβατικές περιόδους που ορίζονται στην πράξη. »

« Ως εκ τούτου, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία συμμερίζονται την ανησυχία ότι αυτή η χρήση των εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή είναι προβληματική και θέτει σε δοκιμασία τη διοργανική ισορροπία δημιουργώντας ανασφάλεια δικαίου και πρακτικές δυσκολίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η πράξη αυτή δεν θεωρείται κανονιστικό προηγούμενο. »

Διαφήμιση

Ἀπαντῆστε

Παρακαλοῦμε συνδεθῆτε καὶ χρησιμοποιῆστε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεθόδους γιὰ νὰ ἀναρτήσετε τὸ σχόλιό σας:

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...